Biblioteka e feut ka një nûmer prej Rreth 15 000 koleksionesh, kryesisht literaturë e huaj që përfshin materiale në fushën e të gjitha degëve të Ekonomisë; disertacione të doktorantëve të diplomuar nga Fakulteti i Ekonomisë; në Arkiv përfshihen veprat e Leninit, Engelsit, Marksit, broshura të Ramiz Alisë; Revista dhe periodikë në fushën e Ekonomisë, letërsi artistike dhe enciklopedi ruse. Salla e leximit të bibliotekës ka një kapacitet prej 170 vendesh. Biblioteka e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë është e specializuar në fushat e Shkencave Ekonomike, Shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Aksesi në këtë bibliotekë u rezervohet Vetëm studentëve të Fakultetit. Biblioteka e Universitetit tëMjekësisë ka fonde të hapura që shkojnë Deri në 76 000 Libra dhe Rreth 18 000 koleksione revistash. Orari i Punës: nga e hëna në të premte 08,30-16,00 Kontakt: biblioteka@umb.edu.al Biblioteka në Shkodër po e filloj komentin Tim Duke bërë një sqarim Lidhur me komentin tuaj që i paraprin pyetjes. Vërtetë për shumë vite në Masmedia i kam trajtuar shumë probleme të mprehta që kanë të bëjnë me kulturën tonë Kombëtare dhe në veçanti me promovimin dhe integrimin e letërsisë së re. Fatkeqësisht këto probleme JO Vetëm NUK kanë gjetur zgjidhje në vite, por Mund të them se sot, gjërat kanë shkuar drejt një Pike akoma më kritike. Kështuqë, Fakti që Unë Jam në krye të një institucioni të rëndësishëm kulturor Lokal siç është Biblioteka e qytetit të Fierit, besoj se NUK do më pengojë të Shoh me realizëm dhe ta les fjalën temps po me realizëm, Edhe për proçesin e zhvillimeve të mëtejshme , qoftë Këtu në fier, APO më Gjerë ku konsistojnë interesat Tona të përbashkëta integruese. Integrimi i Kulturës NUK duhet parë Vetëm në prizmin Lokal, por në një rrafsh të Gjerë mbarkombëtar. Të vijmë tashmë Tek pyetja juaj. Emërimi im në detyrën e Përgjegjësit të Bibliotekës Këtu në fier, u bë nga fillimi i këtij muaji dhe për përvoja Konkrete është shpejt për të folur. Mund të them se KY Institucion kulturor është një nga më të mirët në Shqipëri, qoftë nga Hapësira, Estetika, mirëmbajtja dhe funksionon me një STAF korrekt dhe kulturëdashës.